Bakladamlar;
ElazığilininAlacakaya ilçesine bağlı birköydür.Tarihi;

 

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Yazılı kaynaklarda bugünkü Bakladamlar (Kündikan) Köyü'nün ne zaman kurulduğu tam tarih olarak bilinmemekle beraber, bölge tarihi ile beraber değerlendirildiğinde köyün ilk sakinleri olan ARMANİALAR baz alındığında yaklaşık olarak Bakladamlar Köyü'nün tarihi 900-950 yıllık bir geçmişe sahip olduğu görülür. Bakladamlar Köyü'nün kuruluş tarihi XI. yy. başlarına gitmektedir. Köyün 900-950 yıllıkgibiuzun bir maziye sahip olmasına rağmen nüfusta sürekli bir artış gözlenmesi gerekirken tersine köyün ilk sakinlerinden (Armanialar) günümüze bir tek fert dahi kalmamıştır. Bu durumayolaçan neden Ortodoks mezhebine mensup Bizans'ın Katolik mezhebine mensup Armanialarıistemeyerek, onların bir kısmını katletmiş, bir kısmını da başta Doğu Anadolu olmak üzere Kündikan mıntıkasından İç Anadolu ve Çukurova'ya göçe zorlanmışlardır. Bizanslılarınizlemişolduğu bu göç politikası sonucunda köy boşalmış, adeta viraneye dönmüştür. Yaklaşık olarak 550-600yılgibibir zaman diliminde köyde kayda değer bir yerleşim olmamıştır. Buna kanıt da fiziksel yerleşme ve nüfus olarakbüyüme göstermemesidir. Kündikan Köyü 550-600 yıl boş kaldıktan sonra yaklaşık olarak 1650-1700'lerde bugün köyde ikamet eden Sülaleler tarafından mesken tutulmuştur. Kündükan'da ilk yerleşim yeri HURBAN Mahallesinin bulunduğu yerdir. İkinci yerleşim yeri ise ORTA Mahalle'dir. Bugünkü Hurban Mahallesinin bulunduğu yerde (ortaçağa göre) küçük ölçekli HORAN şehrinin olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde mevcut olmayan bu şehir Katolik mezhebine bağlı olan Armanialar tarafından muhtemelen 1050-1100 yıllarında şu anda Hurban Camisinin bulunduğu yerin 200 metre güneyinde kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu yerleşim yeri muhtemelen 200-250 haneden oluşmaktaydı. Buradaki evler tipik ortaçağ mimarisi olarak birbirine bitişik olarak yapılmıştır. Az bir alanda çok sayıda ev yapılmıştır. Bu küçük ölçekli HORON Şehrinin sakinleri muhtemelen kendilerine yan gelir elde etmek ve hububatı (buğday, mısır, nohut vs.) öğütmek için bugünkü Kotıdıkon Mahallesinin arkasından Orta Mahalleye gidenyolunyukarı kesiminde Dükkân Çayı üzerinde su değirmeni yapmışlardı. Sularbaşı Köyünün arkasından Tuya Geduk, Duza Gıvijon, Kotıdıkon, Tırba Hızal, Orta Mahalle, Kayranlı Köyü ve Maden güzergâhlarını takip ederek Diyarbakır Çayönüne (eski Ergani) giden bir kervanyolumevcuttur. 1050-1300 yıllarındakullanılmayabaşlandığı tahmin edilen kervanyolugünümüzde de zaman zamankullanılmaktadır. Kündükan kelimesinin başındaki 'KÜN' sözcüğü eski Türkçe'de 'HALK' anlamına gelmektedir. Kündükan kelimesinin sonundaki 'DÜKAN' sözcüğü de yukarıda adı geçen değirmenden ötürü gelmektedir. Yani 'KÜN' (Halk) ile 'DÜKAN' (Değirmen) kelimelerini birleştirdiğimizdeKÜNDÜKANismi karşımıza çıkmaktadır ki bu daHALKIN DÜKKANIanlamına gelmektedir. Armanialar tarafından kurulan bu değirmen uzun yıllar varlığını sürdürerek Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar gelmiştir. Armaniaların köyden gitmelerinden sonra köye gelen diğer sülaleler biri tarafından bu su değirmeni Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar çalıştırılmıştır. Ayrıca HURBAN Mahallesinin adı da yukarıdaki HORAN yerleşmesinin adından gelmektedir.HORANadısesve şekil olarak değişerek bugünkü HURBAN şeklini almıştır. KöyyolununGuleman Çayı ve Dısımon Çayı (Çadısımon) mevkiinde Kilise Tepesi'nde Bizanslılar zamanından kalan iki kilisenin var olduğu müşahede edilmiş olup, bu kilise kalıntılarının günümüze ulaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yaklaşık olarak 250-300 sene önce yörenin ormanlarla kaplı olduğu ve daha sonra Maden İlçesinde işletilen bakir ocaklarından çıkarılan bakır madeninin eritilmesindekullanılmaküzere yöreden ağaçların kesilerek Maden'e götürüldüğü ve bu nedenle bitki örtüsü bakımından köy zayıflayarak, bugünkü halini aldığı söylenmektedir.

Kültür;
Köyüngelenek, görenek veyemekleri hakkında bilgi yoktur.


 

Coğrafya;
Elazığ iline 88 km, Alacakaya ilçesine 4 km uzaklıktadır.

İklim;
Köyün iklimi,karasal iklimietki alanı içerisindedir.

Nüfus;
Yıllara göre köy nüfus verileri

2000-254

1997- 272

Ekonomi;
Köyün ekonomisitarımvehayvancılığadayalıdır.

Muhtarlık;
Yerleşim yerininköy tüzel kişiliğialması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi içinköy muhtarlıkseçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

2014   Mehmet BALTALI

2009- Mehmet BALTALI

2004- Fettah KALKAN

1999- Mehmet BALTAL

Altyapı bilgileri;
Köydeilköğretimokulu vardır. Köyüniçme suyu şebekesiyoktur ancakkanalizasyonşebekesi yoktur.PTTşubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.Sağlık ocağıyok, sağlıkevi var personeli yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayanyolasfaltolup köydeelektrikve sabittelefonvardır.